SIGN UP FOR THE NEWSLETTER

ROTONDI – Measuring Machine (1)

Code Make Model Type
machine///ROTONDI/TRICOORD SFE 1212/79881 ROTONDI TRICOORD SFE  1212 5694 ROTONDI TRICOORD SFE 1212 Heidenhain visualizer 3200 mm. 1200 mm.